Nettbutikk   

Betingelser


Betaling / Prisreservasjon

Elektronisk faktura kr. 0,-  Øvrig faktura belastes med fakturagebyr på kr. 50,-
Pr. 20 dager netto fra vår fakturadato etter avtale. Standard rentesats ved betaling etter forfall ihht. faktura. Prisreservasjon

Ved store endringer som vi ikke kan ha kontroll over, forbeholder vi oss retten til prisendring uten varsel ifølge gjeldende regler.

Alle priser er ekskl. MVA. Ved ordrebeløp under kr. 1.000,- beregnes et ekspedisjonstillegg på kr. 50,-

Levering

Lagervarer utleveres fra oss vanligvis innen 1 uke (ex. fridager) fra ordren er mottatt. Vi tar forbehold om leveringstid i høysesong og levering ved Force Majeure.

Fraktkostnader

Alle tilbudsvarer sendes ex lager Sandvollen 26, 3058 Solbergmoen

Fraktgrenser for postnummer 0001 – 7999

Ordre plassert i nettbutikken har en fraktfri grense på netto kr. 3.000,- eks. mva.
Det beregnes frakt på alle sendinger under netto kr. 3.000,- eks. mva.

For øvrige mottatte ordre er fraktfri grense på netto kr. 5.500,- eks. mva.
Det beregnes frakt på alle sendinger under netto kr. 5.500,- eks. mva.

Unntak for fraktfri grense er møbler, skumprodukter i ark og poser.
Det vil bli beregnet frakt på disse produkter.


Fraktgrenser for postnummer 8000 – 9999

Ordre plassert i nettbutikken har en fraktfri grense på netto kr. 7.000,- eks. mva.
Det beregnes frakt på alle sendinger under netto kr. 7.000,- eks. mva.

For øvrige mottatte ordre er fraktfri grense på netto kr. 10.000,- eks. mva.
Det beregnes frakt på alle sendinger under netto kr. 10.000,- eks. mva.

Unntak for fraktfri grense er møbler, skumprodukter i ark og poser.
Det vil bli beregnet frakt på disse produkter.


For splittet ordre beregnes fraktkostnader pr. levering.
Restordre med netto verdi under netto kr. 600,- belastes frakt.

Fraktfri grense gjelder ikke Svalbard og leveringer utenfor Norge.
Betingelser her er ex. Works.

Det belastes for emballasje ved pallesendinger kr. 35,- pr. 1/4 pall. kr. 40,- pr. 1/2 pall og kr. 60,- pr. 1/1 pall.

Binderi Design AS dekker ikke forsikring for varer Ex. Works. Binderi Design AS sender varer med Posten, Schenker eller Ramberg. Eller etter avtale.

Retur

Retur kun etter avtale og for senders regning. Ingen retur av vare med brutt emballasje.
Prismerkede produkter vil ikke bli kreditert.

Garanti

Dersom annet ikke er skriftlig avtalt, selges produktene med 12 måneders reklamasjonsfrist for feil/mangler. Utover dette vil eventuelle garantier fra respektive produsenter være gjeldende. Binderi Design AS svarer ikke for tap i næringsvirksomhet.

Reklamasjon

En reklamasjon må gjøres omgående, og senest 8 dager etter forsendelsesdato. Eventuelle feil eller mangler ved varen påvises og dokumenteres av mottaker før retur. Retur kun etter avtale, og for vår regning kun ved feilleveringer eller godtatt reklamasjon.

Skade

Binderi Design AS er kun ansvarlige for samme produkt og mengde som har vist seg å være beheftet med feil. Binderi Design AS er forøvrig ikke ansvarlig for tap eller skade som måtte oppstå som følge av bruk eller misbruk av produktene.

Salgspant

Vi gjør oppmerksom på at vårt firma har panterett i leverte varer inntil kjøpesummen er betalt i sin helhet. Aksept ansees ikke som betaling før den er innfridd i sin helhet. Jfr. pantelovens paragrafer 3-14 og 3-22.Hovedside
Om oss
Nettbutikk
Betingelser
Ansatte
Personvernerklæring
Kontakt oss
Binderi Design AS
Postboks 9524 Åskollen
3066 DRAMMEN
post@binderi-design.no
T: 32882930